Táo bón

18/08/2014
Tao bon

Bệnh táo bón

Táo bón là hiện tượng trẻ đi ngoài phân rắn và khô, hoặc khoảng cách 2 lần đại tiện quá xa nhau (thường là trên 3 […]

Facebook